Moloss club CZ

MOLOSS CLUB CZ

  Litenčice 59
76813 Litenčice
Alexandra Ohlídalová
tel. +420 573 374 903
Moloss club CZ Moloss club CZ - aktuality Moloss club CZ - Moloss v nouzi Moloss club CZ - Stanovy klubu Moloss club CZ - Akce klubu mob.+420 608066567
e-mail:
moloss@volny.cz


Standard   Krycí psi   Šampioni   Odkazy  
Nahlášené vrhy
  Inzerce

 

TURECKÝ PASTEVECKÝ PES KANGAL - Plemenný standard (KIF)

Původ: Turecká republika
Patronát: Turecko
Datum zveřejnění platného originálního standardu:  
Využití: Hlídací a pastevecký pes

KLASIFIKACE FCI: Skupina 2 Pinčové a knírači
- Molossoidní plemena - švýcarští salašničtí psi
Sekce 2.2 molossoidní plemena horského typu  
bez pracovní zkoušky      

KRÁTKÉ SHRNUTÍ HISTORIE PLEMENE:
Podle dosud nejpřesnější teorie o mimoevropském původu ovčáckých psů pochází turecký pastevecký pes Kangal s největší pravděpodobností z dávných pasteveckých psů, kteří následovali kočovné kmeny využívající primitivní pastevní chov, kdy s nimi v období mezi  10.000 př.nl až 1300 n.l. putovali z oblasti Střední Asie do Anatolie. Příslušníci jednoho z těchto klanů, konkrétně klanu Kayi, byli pak zakladateli Osmanské říše.  
Má se za to, že současná podoba většiny plemen anatolského pasteveckého psa včetně kangala (tureckého pasteveckého psa) se datuje do doby založení Osmanská říše, tedy do počátku 12. století. Navzdory zeměpisné poloze a drsným povětrnostním podmínkám své domoviny, tj. oblasti Sivas a východní Anatolie, pastevecký pes Kangal odvážně ochraňoval stáda ovcí proti všem volně žijícím predátorům.  
Dnes, ve všech částech Turecka, kde je stále praktikován tradiční pastevní chov ovcí, kangalští pastevečtí psi vykazují stejné vlastnosti, které jsou v nich zakořeněny jejich předky.      

CELKOVÝ VZHLED A POVAHA:
Kangal je molossoidní typ psa. Jeho konstituce je robustní až hrubá.
Kompaktní tělo je pokryto hustou srstí. Rámec těla je obdélníkového tvaru.  
Výška: Výška v kohoutku je 65 až 78 cm s tolerancí + / - 2 cm.  
Důležité proporce: Délka hlavy je 39 - 40% výšky v kohoutku. Délka mozkovny je 56 - 60% z délky hlavy. Profilové linie nosního hřbetu a mozkovny jsou rozbíhavé. Délka těla je o 10 - 12% větší než výška v kohoutku.  
Temperament: Ostře brání svěřený majetek nebo stádo, jinak je laskavé a klidné povahy, avšak odvážný a hrdý. Loajální k pánovi a naprosto klidný v jeho přítomnosti. Nebojácný a neúnavný.  

1. HLAVA
1.1. Mozkovna: délka mozkovny je 56 - 60% z délky hlavy, nesmí být plochá. Měla by být  ze všech stran zaoblena. Nadočnicové oblouky jsou viditelné, ale nejsou příliš výrazné. Rýha na čele je viditelná, ale není hluboká. Týlní hrbol je patrný, ale ne přehnaně vyjádřen. Šířka hlavy tvoří 52 - 57% délky hlavy. Lebka se postupně zužuje směrem k obličejové oblasti.  
1.2. Stop: úhel je více než 90 stupňů. Stop je jasný, ale ne příliš výrazný.  
1.3. Obličejová část: je kratší než mozkovna, její délka je 40 - 44% délky hlavy, šířka v oblasti, kde mozkovna přechází v obličejovou část, je 24-38% z celkové délky hlavy. Hloubka obličejové části v této oblasti je 32 - 36% délky hlavy. Obličejová část je ve tvaru tupého klínu, který se lehce zužuje směrem k nosní houbě. Linie nosního hřbetu od stopu k nosní houbě je mírně zkosená.  
1.4. Nosní houba: nesmí být nad nebo pod linií nosního hřbetu. Musí být dostatečně velká, s nosními dírkami o dostatečné velikosti. Nosní houba a vnitřní strany nosních dírek musí být tmavě pigmentované.  
1.5. Pysky: Musí být
dobře přiléhavé ke kostnímu základu. Jsou střední tloušťky. Horní pysk lehce přesahuje přes spodní pysk. Spojení pysků je slabě zřetelné. Dolní pysk musí těsně a dobře přiléhat ke spodní čelisti, nesmí být svěšený. Okraje a sliznice pysků musí být pigmentované.  
1.6. Čelisti / zuby: Čelisti musí být dobře vyvinuté a silné. Zuby jsou pravidelně uspořádány v čelistech. Zuby jsou silné. Akceptovány jsou nůžkový skus, klešťový skus nebo reverzní nůžkový skus. Nedostatek prvních premolárů (P1) nemá vliv na posouzení.  
1.7. Oči: Velké, mandlového tvaru. Ani vypouklé, ani zapadlé. Barva očí musí být v souladu s barvou srsti. Více žádoucí jsou tmavší oči. Oční víčka přiléhají pevně na oční bulvy. Okraj očních víček je pigmentovaný. Pohled by měl být klidný a beze strachu.  
1.8. Uši:Vnitřní okraj ucha je posazen ve výšce pomyslné spojnice mezi špičkou nosu a vnitřního koutku očního víčka nebo trochu níže. Uši jsou trojúhelníkového tvaru. Barva srsti na uších je preferována stejná jako barva srsti na masce. Při pohledu zepředu by se špičky uší, nejsou-li kupírovány, měly nacházet mimo obrys hlavy.      

2.  KRK
Střední délky, 35-40% výšky v kohoutku. Horní linie krku je lehce zaoblená, spodní linie je rovná. Úhel, který krk tvoří s horizontální linií by měl být 35 až 40 stupňů. Krk je plynulým propojením těla a hlavy, nemá tvořit ostré přechody. Kůže na krku musí být pevně připojena ke svalové základně. Žádný lalok.      

3. TĚLO
3.1. Celkový vzhled: tělo nesmí mít podsaditý vzhled. Musí být svalnaté, dobře propojené a vyvážené. Délka těla je o 10 - 12% větší než výška v kohoutku. Plemennou charakteristikou je, že psi jsou vzadu až o 4% vyšší než je výška v kohoutku. Hřbetní linie tvořená od kohoutku k zádi je mírně provislá. Střed zad je o 4-5% nižší než výška v kohoutku.  
3.2. Kohoutek: Silný, dobře propojený a mírně vystupující.
3.3. Horní linie: Musí být silná a široká, ne příliš dlouhá. V pohybu by měl být hřbet nehybný.  

3.4. Hrudní část zad: Svalnatá, silná, dobře napojená na kohoutek a bedra.
3.5. Bedra: silná, krátká, u fen mohou být trochu delší. Místy ze strany lehce konvexní.    Osvalená, s dobrým propojením do hrudní části zad a zádi.
3.6. Záď: střední délky, 30 - 35% výšky v kohoutku. Svalnatá, dobře napojená na bedra. Linie zádi a horizontální linie svírají úhel 25 až 30 stupňů.  
3.7. Hrudní koš: musí být prostorný. Obvod žeber je o 10-15% větší než je výška v kohoutku. Hloubka hrudníku je 33 až 45% výšky v kohoutku. Šířka hrudníku (měřeno za lopatkami) je 27 - 37% výšky v kohoutku. Žebra jsou silná a nikdy sudovitá.  
3.8. Hrudník: svalnatý a silný. Špička hrudní kosti je v 65-75% výšky v kohoutku.  
3.9. Spodní linie a břicho: Břicho je mírně zapuštěno. Spodní linie pomalu stoupá z profilu hrudní kosti na boky.      

4. OCAS  
Horní linie ocasu tvoří souvislou linii s linií zádě. V ideálním případě by měl ocas být v jedné rovině s výškou zádi, ale může to být i o 5-10% níže (oproti zádi). Ocas je u kořene velmi silný, přičemž jeho tloušťka se směrem ke špičce postupně zužuje. V klidu dosahuje až k hleznu, visí svisle dolů, i když se zdá kratší, protože je ve špičce mírně zakřivený. Zakřivení poslední třetině může být až do oblouku. V akci má být ocas nesen nad
hřbetní linií a tvořit tak kruh. (kruh by se měl dotýkat středové linie zad, ale může být i nesen nad zády, aniž by se jich dotýkal; anebo může být nesen téměř kolmo, kdy se kruh tvoří v poslední třetině pouze na špičce). Pokud je ocas zakřivený, neměl by být nesen na straně těla pod linií hřbetu.      

5. KONČETINY  
5.1. Hrudní končetiny: kosti hrudních končetin jsou silné. Karpální obvod je 20-22cm. Svaly jsou štíhlé a pevné. Hrudní končetiny jsou rovnoběžné. Loketní výška je 50 - 55% výšky v kohoutku.  
5.1.1. Plece: středně dlouhá, přiléhají dobře k tělu. Svírají úhel 45 až 55 stupňů k horizontální rovině. Ramenní úhel je 90 až 110 stupňů.  
5.1.2. Nadloktí: Musí být dobře osvalené a silné. Přiléhá k tělu. Přední končetiny jsou rovnoběžné.
5.1.3. Předloktí: Kosti jsou silné a svaly jsou dobře vyvinuté. Loket se nachází v linii, která je souběžná se střední svislou rovinou těla. Loketní úhel svírá 110 - 130 stupňů. Lokty by měly být velmi těsně přimknuty k tělu a neměly by být volné.  
5.1.4. Přední zápěstí: Nachází se na prodloužení svislice spodní části končetiny. Musí být silné a dobře napojené.  
5.1.5. přední nadprstí: Při pohledu zpředu se nadprstí nachází na svislici procházející osou předloktí. Při pohledu z boku s kolmicí svírá úhel 20-30 stupňů.  
5.1.6. Tlapy: Zaoblené. Prsty musí být pevné, kulaté, a ne rozevřené. Drápy jsou tmavě pigmentované. U psů se světlejší srstí jsou drápy světlejší. Polštářky musí být pružné, plné, pevné a pigmentované. Jsou vyvinuty plovací blány.  
5.2. Pánevní končetiny: vzájemně paralelní. Musí být silné, ale ne příliš těžké. Postoj musí být pravidelný, s odpovídajícími úhly.  
5.2.1. Stehna: široká, dobře osvalená, mohutná. Délka stehen je 33% kohoutkové výšky. Hřbety stehen jsou vzájemně rovnoběžné, a to i ke střední ose těla. Stehna svírají v horizontální rovině úhel 55 až 75 stupňů.   5.2.2. Lýtka: Svalnatá, silná. Dolní končetiny jsou vzájemně rovnoběžné. Lýtka svírají se stehny v koleni úhel 110 - 145 stupňů.  
5.2.3. Hlezno: Musí být pevné a široké,a harmonicky přechází v nárt. Výška hlezna (od spodní části ke kloubu) se rovná 25 - 35% výšky v kohoutku. Hlezno svírá úhel 120 - 150 stupňů.  
5.2.4. Zadní nadprstí (nárt): Silné a dobře vyvinuté. Výška se liší v závislosti na výšce hlezna. Paspárky jsou možné.
5.2.5. Tlapy pánevních končetin: poněkud protáhlejší než u hrudních končetin, další charakteristiky jsou identické jako u předních končetin.    

6. CHODY
Pohyb musí být elegantní a harmonický. Neměl by vykazovat žádné rázy nebo křeče. Linie zad by měla být při pohybu co možná nejvíce nehybná. Vyklenutí zad při pohybu není tolerováno. Kangalův oblíbený pohyb je klus střední délky, zatímco cval není charakteristický. Pokud však je pes ve cvalu, skoky jsou sice dlouhé, ale cval je nejasný. Konečná známka u psů se špatnou chůzí musí být snížena, a to bez ohledu na další znaky exteriéru.      

7. KŮŽE
Středně silná, dobře přilehlá k hlavě i tělu. Nesmí tvořit lalok. Barva kůže závisí na barvě srsti, nicméně kůže musí být vždy pigmentovaná.      

8. SLIZNICE
Všechny viditelné sliznice musí být pigmentovány. Intenzita a barva pigmentace závisí na barvě psa. U všech přijatelných zabarvení plemene se dává přednost tmavé pigmentaci.    

  9. OSRSTĚNÍ
Husté a bujné. Na těle dobře přiléhá. Na hlavě
a na končetinách je srst o něco kratší než na těle. Neměla by být jemná nebo řídká, ale pevná. Podsada je hustá a je jemnější než svrchní  vrstvy srsti. Délka srsti v kohoutku je 3 až 7 cm, v závislosti na ročním období.          

10. BARVA
Barva by měla být od krémové až po tmavě šedou ve všech možných odstínech. Bílá jako základní barva není povolena. Tělo je jednobarevné. Světlejší barva je možná na nohách, ale i tmavší skvrny jsou zde přijatelné. Žíhaná barva je povolena, ale není žádoucí. Bílá barva je povolena pouze na hrudi a špičce ocasu, přičemž průměr bílého pole na hrudi nesmí být větší než 10 cm. Na hlavě je povinná maska. Maska by měla být černá až do úrovně očí, na mozkovně pak světlejší. Uši jsou přednostně černé jako maska. Špička ocasu může být bílá nebo černá, ale délka tohoto zbarvení nesmí být větší jak 5 cm při pozorování od špičky k základně.      

CHYBY:  
Každá odchylka od výše uvedených bodů musí být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a vzhled psa.      

VYLUČUJÍCÍ VADY:
• předkus a podkus, zkřížený skus  
• monorchismus  
• absence více než 2 zubů P2  
• absence jiných zubů než P1 a P2  
• ektropium, entropium  
• skleslý ocas bez zaoblení  
• jiné zabarvení srsti, než výše popsané.  
• agresivita