Moloss club CZ

MOLOSS CLUB CZ

  Litenčice 59
76813 Litenčice
Alexandra Ohlídalová
tel. +420 573 374 903
Moloss club CZ Moloss club CZ - aktuality Moloss club CZ - Moloss v nouzi Moloss club CZ - Stanovy klubu Moloss club CZ - Akce klubu mob.+420 608066567
e-mail:
moloss@volny.cz


   
Toto plemeno není uznáno FCI a nemůže se proto účastnit mezinárodních výstav ve většině zemí FCI. Účast je možná na výstavách v ČR a SK, nebo na speciálních výstavách jen pro toto plemeno.
   
Celkový vzhled:
Americký bulldog je silný, atletický, mohutný pes střední velikosti. Jeho pohyb je lehký, dynamický a účelný, působí dojmem rychlosti, síly a hbitosti. Je inteligentní a zvědavý. Je neohrožený a nebojácný, aniž by jevil známky zbytečného nepřátelství nebo dokonce přehnané agresivity. První dojem, kterým by měl na člověka zapůsobit, je dojem velmi velkého, atletického bulldo
ga a ne silného teriéra.

Hlava:
Linie hlavy jsou pravoúhlé. Lebka by měla být široká a čtvercová. Temeno ploché, ale opatřené silnými svaly. Mezi očima zřetelná čelní rýha. Hluboký, výrazný stop. Tlama rovněž čtvercová a pravoúhle řezaná. Tlama by měla být hluboká, široká a silná. Délka tlamy by měla být přibližně 35 až 40 procent celkové délky hlavy. Žádoucí je lehký předkus (přibližně osminu palce). Zuby velké a silné. Oči kulaté a široko posazené, hnědé. Uši mohou být neseny složené dozadu nebo překlopené, žádnému z uvedených způsobů se nedává přednost. Uši mohou být neseny i napůl vztyčené. Nosní houba široká, černá, s velkými nosními otvory.
Chyby: Lehká nebo úzká hlava. Zřetelná sbíhavost linií, odchylky od pravoúhlého vzhledu hlavy. Úzká nebo zužující se tlama. Výrazný předkus, při němž jsou při zavřené tlamě vidět zuby. Obě oči modré. Kupírované uši. Růžové nebo skvrnité nosní houbě se nesmí dávat přednost.

Trup:
Trup robustní a silný. Americký bulldog je mohutný, široký pes, av
šak šířka by neměla být přehnaná a pes by neměl působit sudovitě. Hrudník hluboký s dobře klenutými žebry. Hřbet poměrně krátký a velmi silný. Bedra navazují ve velmi lehkém oblouku, což umožňuje pružný přenos síly pánevních končetin. Rovný hřbet je přípustný, avšak nedává se mu přednost. Břicho poněkud vtažené. Krk by měl odpovídat tělu - poměrně krátký, ale ne příliš, silný a mohutný. Krk psa je místem, které nese hlavní nápor síly při boji s nepřítelem a musí být dostatečně dlouhý, aby dobře přenášel sílu, dostatečně krátký, aby byl pevný, a dostatečně svalnatý, aby mohl sílu vyvinout. Plece široké  a mohutně osvalené.
Chyby: Nedostatečné nebo přehnaně vyvinuté znaky. Slabý, měkký hřbet nebo hřbetní linie klesající k zádi. Americký bulldog je "pracovním" plemenem a nedostatek síly nebo hbitosti jsou proto vážnou vadou. Jakékoliv přehnané proporce amerického bulldoga by snížily jeho výkonnost a schopnost pracovat a nemělo by se jim ve výstavním kruhu dávat přednost.

Končetiny:
Hrudní i pánevní končetiny by se měly posuzovat jako celek, protože musí být vyvážené. Pánevní končetiny amerického bulldoga by měly být výborně osvalené, avšak nejsou tak široké, jako jeho plece. Pánevní končetiny přiměřeně úhlené a jejich postoj musí být rovnoběžný. Hrudní končetiny rovné a  velmi svalnaté.
Chyby: jakýkoliv náznak nedostatečného vývinu. Krav
ský postoj. Vybočené nebo vbočené tlapy hrudních končetin. Někteří američtí buldoci mohou být tak mohutní, že se při pohybu zdá, jako by vybočovali lokty. Pokud je však uložení hrudních končetin správné, v postoji lokty nevybočují. Nežádoucí je nedostatečné úhlení nebo přehnané úhlení jako u německého ovčáka.

Ocas:
Ocas dostatečně dlouhý, aby dosahoval k hleznům, nebo i delší. Středně silný a jako prodloužení páteře by měl být robustní. Při pohybu nebo při vzrušení je často nesen nad hřbetem. Na konci by měl být lehce zatočený do půlkruhu, což bývá dobře vidět, nese-li pes ocas nad hřbetem.
Chyby: krátký nebo rovný ocas, příliš zatočený. Ocas nesmí být kupírován.

Velikost:
Americký bulldog byl vyšlechtěn k práci a ne na výstavy, a proto je v jeho chovu poměrně větší rozpětí. Kohoutková výška psů může sahat od 22 do 28 palců (pozn.překl: cca 56 až 71 cm), feny jsou menší - kohoutková výška od 17 do 26 palců (pozn.překl: cca 43 až 66 cm). Psi by měli vážit od 90 do 135 liber (pozn.překl: cca 41 - 61 kg) a feny 65 až 110 liber  (pozn.překl: cca 30 - 50 kg). Váha by měla odpovídat výšce. Pes o 22 palcích by měl vážit kolem 90 liber a váha psa o výšce 27 nebo 28 palců by se měla blížit 135 librám. Ideální pes by pravděpodobně měřil 25 palců (pozn.překl: cca 64 cm) a vážil zhruba 120 liber (pozn.překl: cca 55 kg). Uvedené váhy platí pro dobře osvalené psy v dobré kondici. Americký bulldog je pracovním plemenem a jeho velikost samotná není rozhodujícím kritériem kvality. Lepší je dobře svázaný pes  v tvrdé kondici s váhou kolem 110 liber (cca 50 kg), než neharmonický menší pes o váze 130 liber (cca 60 kg), nebo vysoký a úzký pes, podobný teriérovi, který je netypický a měl by být vyloučen. Pokud jsou splněny všechny uvedené podmínky, dává se přednost mohutnějšímu harmonickému psovi.
Chyby: Jakákoliv odchylka od uvedených velikostí. Závažnost v
ady závisí na velikosti odchylky od udaných hodnot. Psům, kteří jsou podobni teriérům, je třeba se důsledně vyhýbat.

Barva:
Přednost se dává barvě s alespoň 50 % bílých ploch. Přípustný je i zcela bílý pes, avšak je třeba se přesvědčit, že bílí psi nemají problémy se sluchem. Barevné skvrny mohou být libovolného odstínu žíhání nebo libovolného odstínu hnědé (pálená, červená, žlutá, plavá atd.). Přednost se dává bílým psům s barevnými skvrnami. Na další stupeň v pořadí žádoucích barev patří barevní psi s bílými skvrnami a nakonec psi barevní s odznaky.
Chyby: černá, černá s pálením, černá s játrovou, merle a plavá s černou maskou nejsou přípustné. Plavá je přípustná pouze bez masky.

Srst:
krátká, tvrdá a lesklá. Srst odráží celkový zdravotní stav psa a měla by být čistá a lesklá.

Chody:
Americký bulldog by se měl pohybovat rychle, hbitě a působit dojmem síly. Krok by měl být pružný a pánevní končetiny by měly mít výrazný posun a poskytovat pohybu psa dynamiku, neměly by jen následovat tělo psa. Akce pánevní končetiny by měla být výrazná. Všechny končetiny by se měly pohybovat souběžně se směrem pohybu psa. Je-li pes v pohybu, neměly by se hrudní končetiny křížit ani vyhazovat. Pánevní končetiny by se neměly pohybovat obloukem, ale přímo ve směru pohybu psa. Délka kroku by měla být přiměřená, ani příliš krátká a drobná, ani dlouhá (a podobná kroku dobrmana).
Chyby: Jakékoliv odchylky od uvedeného popisu.

Diskvalifikace:
Psi s menší váhou než 75 liber (37 kg), feny s váhou méně než 60 liber (27 kg). Barvy černá, černá s pálením, černá a játrová, merle a plavá s černou maskou. Psi, kteří nemají dvě normálně vyvinutá varlata, zcela spuštěná v šourku. Kupírované uši nebo ocasy.
Poznámka:
Psi, narození před 1. lednem 1990 mohou mít kupírované uši a ocasy.
Bodové hodnocení:

Celkový dojem 20
Velikost 15
Hlava 15
Trup 15
Končetiny 10
Pohyb 10
Barva 5
Ocas 5
Srst 5
CELKEM 100

Poznámka: psi musí mít dvě viditelně normálně vyvinutá varlata zcela spuštěná v šourku