Moloss club CZ

MOLOSS CLUB CZ

  Litenčice 59
76813 Litenčice
Alexandra Ohlídalová
tel. +420 573 374 903
Moloss club CZ Moloss club CZ - aktuality Moloss club CZ - Moloss v nouzi Moloss club CZ - Stanovy klubu Moloss club CZ - Akce klubu mob.+420 608066567
e-mail:
moloss@volny.cz


   
Neapolský mastin patří mezi italské legendy, jeho naprosto neobvyklý vzhled budí vždy velkou pozornost. Všeobecně však patří pravděpodobně k nejkomplikovanějším psům - pro svoji mimořádnou mohutnost a lymfatičnost může mít zdravotní problémy, a díky svému původnímu určení (pes na osobní ochranu) není ani jeho výchova příliš snadná, vyžaduje láskyplnou důslednost. Kdo však jednou přijde mastinovi na chuť, k jinému plemenu už nepřilne. Při správné výchově je mastin ideálním rodinným společníkem a kamarádem dětí v rodině.
   
Standard FCI č. 197 27.11.1989

ZEMĚ PŮVODU: Itálie  
POUŽITÍ: pes ochranný, hlídací  
KLASIFIKACE FCI:  skupina II - Pinčové, knírači, molossové, švýcarští salašničtí psi, část 2.1 (molossové dogovití)      
Bez zkoušky z výkonu  

KRÁTCE Z HISTORIE:
Neapolský mastin je potomkem velkého římského molosského psa, kterého popsal Culumella (1. stol.) ve svém díle De Re Rustica. Římské legie, po jejichž boku bojoval, jej rozšířili po celé Evropě. V ostatních evropských zemích se stal základem pro vznik mnoha dogovitých plemen. V usedlostech na úpatí Vesuvu a všeobecně v okolí Neapole přežíval po mnoho staletí. Díky obětavosti a tvrdohlavosti skupiny kynologů započala roku 1947 opět jeho cílená plemenitba.

CELKOVÝ VZHLED PSA:
Těžký, mohutný, podsaditý a velký pes, jehož délka trupu přesahuje kohoutkovou výšku.  

DŮLEŽITÉ PROPORCE:
Délka trupu přesahuje kohoutkovou výšku o 10%. Délka hlavy odpovídá 3/10 výšky v kohoutku. Poměr lebka:tlama odpovídá 2:1  

CHOVÁNÍ A CHARAKTER:
Povaha silná, věrná, není bezdůvodně agresivní, nekouše bezdůvodně, je obráncem osob a majetku, je stále bdělý, inteligentní, ušlechtilý a majestátní  

HLAVA:
Lebka masivní, v lících široká, její celková délka dosahuje cca 3/10 kohoutkové výšky. Kůže bohatá s vráskami a záhyby, z nichž nejtypičtější a nejzřetelnější vychází z vnějšího koutku oka a probíhá až ke koutku tlamy. Horní linie lebky a tlamy jsou paralelní.  

Lebeční část: Lebka je široká, plochá zvláště mezi ušima a při pohledu zpředu lehce vypouklá v přední části. Šířka mezi oběma jařmovými oblouky přesahuje polovinu celkové délky hlavy. Jařmové oblouky jsou výrazné, avšak s plochými svaly. Nadočnicové oblouky jsou vyvinuté, lebeční šev na čele patrný, týlní hrbol jen lehce naznačený.
Stop: dobře vyjádřen  
OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Čenich:
Ve stejné linii jako hřbet nosu a nesmí přečnívat přes přední vertikální linii pysků, musí být objemný s velkými a dobře otevřenými nosními otvory. Jeho pigmentace odpovídá celkovému zbarvení psa, tj. černý čenich u černých jedinců, tmavý u ostatních barev a hnědý u mahagonových.
Tlama: je velmi široká a hluboká, její dílka odpovídá délce hřbetu nosu a rovná se 1/3 celkové délky hlavy. Boční linie jsou paralelní, takže dávají tlamě při pohledu zpředu kvadratický tvar.  
Pysky: těžké, masité a silné. Horní pysky při pohledu zpředu tvoří obrácené písmeno "V". Spodní linie tlamy je z boku tvořena horními pysky. Jejich nejnižší bod je koutek s viditelnou sliznicí na kolmici spuštěné z vnějšího koutku oka.  
Čelist: silná a robustní se silnými kostmi, se zubními oblouky dobře na sebe dosedajícími. Čelist musí být široká.
Zuby: bílé, stejnoměrně vyvinuté, pravidelně řazené, v plném počtu. Nůžkový skus, tzn. řezáky horní čelisti se lehce dotýkají svojí zadní částí přední části řezáků dolní čelisti a v čelisti jsou usazeny kolmo, nebo klešťový skus, tzn. horní řezáky se svými vrcholy dotýkají dolních řezáků.  
Oči: jsou posazeny daleko od sebe, hledí dopředu a jsou na stejné úrovni. Oči jsou téměř kulaté. Oční bulvy lehce uloženy. Ve srovnání s barvou srsti je duhovka tmavší, ovšem u světlejších odstínů barvy srsti může být i duhovka světlejší.  
Uši: v poměru k velikosti psa malé, trojúhelníkové, ploše přiléhají k lícím a jsou nasazené nad jařmovými oblouky. Jsou-li kupírované, tvoří téměř rovnoramenný trojúhelník.  

KRK:
Profil: horní linie lehce klenutá.
Tvar: tvar komolého kužele, dobře osvalený. Jeho obvod v polovině jeho délky odpovídá zhruba 8/10 kohoutkové výšky.  
Kůže: spodní strana hrdla je bohatá na volnou kůži, která tvoří dvojitý, dobře rozdělený, ale ne příliš malý lalok. Začíná ve výši čelistí a nepřesahuje přes střed krku.  

TRUP:
Délka trupu je o 10% větší, než kohoutková výška  
Horní linie: horní linie hřbetu je rovná; kohoutek je široký, dlouhý a nepříli
š výrazný.  
Hřbet: Široký, dlouhý cca 1/3 kohoutkové výšky. Musí dobře přecházet do bederní partie, která musí být dobře osvalená a široká.  
Hrudník: prostorný, s dlouhými, dobře klenutými žebry. Obvod hrudníku přesahuje kohoutkovou výšku asi o 1/4.
Záď: široká, silná, svalnatá. Její sklon vzhledem k horizontále odpovídá (měřeno na pánevní kosti) zhruba 30o. Její délka odpovídá 3/10 kohoutkové výšky. Kyčle vystupují tak, že dosahují zhruba k horní linii beder.  
Hruď: široká, prostorná, s hrudními svaly dobře vyvinutými. Její šířka je v přímém vztahu se šířkou hrudníku a dosahuje 40-45% kohoutkové výšky. Vrchol hrudní kosti leží na úrovni vrcholu ramenního kloubu.  

OCAS:
Široký a tlustý v nasazení; je silný a ke konci se lehce zužuje. Jeho délka dosahuje k hleznu, ale obvykle se kupíruje asi na 2/3 své délky. V klidu je nesen svěšený jako šavle, v pohybu se zvedne vodorovně nebo lehce nad úroveň hřbetu.  

HRUDNÍ KONČETINY:
Celkově při pohledu z profilu i zepředu jsou svislé se silnými kostmi odpovídajícími stavbě těla.  
Plece: délka odpovídá asi 3/10 kohoutkové výšky se sklonem 50-60o k vodorovné ose.  Osvalení je dobře vyvinuté s dlouhými zřetelně oddělenými svaly. Úhel ramenního kloubu je 105-115°.  
Nadloktí: jeho délka je asi 30% kohoutkové výšky. Jeho sklon je cca 55-60° k horizontále a je bohatě osvaleno.
Lokty: pokryté bohatou volnou kůží, nejsou příliš pevně přimknuty ke stěně hrudníku.  
Předloktí: jeho délka se téměř rovná délce nadloktí. Je zcela svislé se silnými kostmi a je opatřeno suchým dobře vyvinutým osvalením  
Zápěstí: velmi široké, suché a bez otoků nebo zesílení; prodlužuje svislou linii předloktí.  
Nadprstí: je ploché a prodlužuje svislou linii předloktí. Jeho sklon kupředu k podložce je cca 70-75°. Jeho délka odpovídá zhruba 1/6 délky končetiny od země až k lokti  
Tlapa: kulatá a velká s klenutými a dobře uzavřenými prsty. Polštářky jsou suché, tvrdé a dobře pigmentované. Drápy silné, zahnuté a tmavé.  
PÁNEVNÍ KONČETINY:
Celkově musí být silné a robustní, v rovnováze s velikostí psa a takové, aby zaručovaly vydatný pohyb kupředu.
Stehno: je dlouhé cca 1/3 kohoutkové výšky a se sklonem k horizontále cca 60° . Je široké se silnými, plasticky vystupujícími, ale jasně mezi sebou oddělenými svaly. Stehno a pánev svírají úhel cca 90°.  
Lýtko: o poněkud kratší než stehno, sklon 50-55°. Silně vyvinuté kosti jsou opatřeny dobře viditelným osvalením..  
Koleno: úhel mezi stehnem a holení je cca 110 až 115°.  
Hlezno: vzhledem k délce lýtka velmi dlouhé, jeho délka odpovídá zhruba 2,5/10 kohoutkové výšky. Hlezno tvoří úhel 140 až 145°.  
Nadprstí: robustní a suché, téměř válcového tvaru; zcela svislé. Délka odpovídá zhruba 1/4 kohoutkové výšky
. Případné paspárky se musí odstranit.  
Tlapa: menší než u hrudní končetiny, kulatá s dobře uzavřenými prsty. Polštářky suché a tvrdé, pigmentované. Drápy silné, zahnuté a tmavé.  

POHYB:
Představuje jeden z typických znaků plemene. Při kroku se podobá kočkovitým šelmám jako u lva, pohyb je pomalý a připomíná medvěda. Při klusu je typický silný odraz vzadu a prostorný pohyb vpředu. Pes cválá jen zřídka. Obvyklý druh pohybu je krok a klus. Toleruje se mimochod.  

KŮŽE:
Silná, volná a bohatá po celém těle, především na hlavě, kde tvoří četné záhyby a vrásky, a na spodní straně krku, kde tvoří dvojitý lalok.  

OSRSTĚNÍ:
Vlastnosti srsti: srst lesklá, tvrdá a hrubá, hustá, všude stejné délky a stejnoměrně hladce přiléhající, tenká a nejvýše 1.5 cm dlouhá. Nesmí mít žádný náznak praporců.  
Barva: přednost se dává: šedé, olověné a černé, ale také hnědá, plavá a sytě žlutá (jelení červeň), někdy s malými bílými skvrnami na hrudi a špičkách prstů. Jakákoliv barva může být žíhána. Barevné odstíny oříškově hnědá, holubí šedá a špinavě žlutá se tolerují.  

VÝŠKA A VÁHA     
Kohoutková výška:
psi 65 - 75 cm; feny 60 - 68 cm
Přijatelná tolerance nahoru i dolů 2 cm.  
Váha: psi 60 - 70 kg; feny 50 - 60 kg   VADY:
Každá odchylka od výše uvedených bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru se stupněm odchylky.  

TĚŽKÉ VADY:    
Vyslovený předkus, ocas stočený jako chobot; velikost mimo uvedené meze.  
DISKVALIFIKUJÍCI VADY:
Podkus; vyslovená sbíhavost a rozbíhavost linie lebky a tlamy; nosní hřbet vydutý nebo vypouklý nebo silně zkrácený; celková depigmentace čenichu; oboustranná naprostá depigmentace očních víček; oči různých barev; šilhavost; absence vrásek, záhybů nebo laloku; ztráta ocasu nebo přílišné zkrácení, zalomení či znetvoření ocasu bez ohledu na to, zda se jedná o vadu vrozenou nebo získanou; velmi rozšířené bílé skvrny; bílé znaky na hlavě.

Pozn: psi musí mít dvě viditelně normálně vyvinutá varlata zcela spuštěná v šourku