Moloss club CZ

MOLOSS CLUB CZ

  Litenčice 59
76813 Litenčice
Alexandra Ohlídalová
mob.+420 608066567
Moloss club CZ Moloss club CZ - aktuality Moloss club CZ - Moloss v nouzi Moloss club CZ - Stanovy klubu Moloss club CZ - Akce klubu e-mail: moloss@volny.cz


Kdo jsme – MOLOSS CLUB CZ

Molossové jsou silní mohutní psi, bezvýhradně oddaní svému pánovi i rodině, ve které žijí. Všeobecně jsou velmi vázáni na pána, jsou absolutně věrní, nepodplatitelní, nekompromisní při obraně svého pána, jeho rodiny i jeho majetku. Při správném vedení jsou milí dětem a jsou spolehlivými společníky. Jsou velmi inteligentní a učenliví, co se jednou naučí, nikdy nezapomínají.

Vzhledem k velikosti plemen a povahovým vlastnostem však některá z těchto plemen rozhodně nepatří do rukou začátečníkům. Při pořízení některého z těchto plemen je třeba počítat nejen s náklady na pořízení štěněte, ale i s poměrně vysokými náklady na potravu štěněte během jeho růstu a dospívání.

Má-li se mezi nimi a jejich majitelem vyvinout správný vztah, potřebují častý a intenzívní kontakt se svým pánem. Při správném vedení a péči jsou nepřekonatelnými společníky, věrnými do nepohody a veselými kamarády. Jsou to psi jediného pána a svému pánovi zůstávají věrní po celý svůj život. Za svého pána a jeho majetek či rodinu jsou ochotni kdykoliv i položit život.

Díky pestrosti povahových i fyzických vlastností si mezi molossy může najít svého psa každý, kdo touží po velkém společníkovi, velkém nejen tělem, ale i srdcem.

MOLOSS CLUB CZ
člen ČMKU
 
pravidelně vycházející klubový zpravodaj
kontakty se zahraničními kluby
 
kontaktní adresa:
Moloss Club CZ
Litenčice 59, 768 13 Litenčice
tel:
608 066 567
e-mail:
moloss@volny.cz
www.moloss.cz

Historie chovu molossů u nás není nijak dlouhá, první zápisy většiny plemen byly v ČR uskutečněny až koncem osmdesátých a na počátku devadesátých let. Některá plemena jsou u nás stále ještě málopočetná, jiná se velmi rychle rozšířila a počty jejich zápisů několikanásobně převyšují počty zápisů ve státech západní Evropy, v nichž je tradice chovu molossů delší.

Moloss Club CZ je klubem, který zastupuje uvedená plemena od roku 1990. V roce 1994 byl Moloss Club CZ přijat jako jediný klub z bývalého východního bloku do prestižního mezinárodního klubu ATiMaNa.
Pro své členy vydává zpravodaj, vážným zájemcům o molossy poskytuje základní informační materiály zdarma. Pro zájemce o vstup do Moloss clubu veškeré informace včetně přihlášky
zde.

Výbor :

  telefon e-mail
Předseda klubu, správce klubové plemenné knihy - Mgr. Alexandra Ohlídalová 608 066 567 moloss@volny.cz
Místopředseda, klubový zpravodaj - Tomáš Kaipr 734 702 356, tomas.kaipr@seznam.cz
Pokladník - Mgr. Jana Vlková, MBA, 603 189 714 Janka.Vlkova@seznam.cz
Výstavy Morava - Eva Handlová 777 258 681 boerboelcz@email.cz
Výstavy Čechy - Gabriela Hanzlíková 777 111 962 Gabriela.Hanzlikova@seznam.cz
Bonitace - Zdeňka Mašková 776 388 890 mail@bordodoga.cz

Kontrolní komise :

Předseda KK - Lenka Beutelová, tel. : 732 190 166, e-mail : l.komar@seznam.cz
Člen KK - Romana Bubeníková, tel. : 606 573 625, e-mail :
bubenici@email.cz
Člen KK - Vendula Šeráková, tel. : 734 418 370, e-mail :
tetavena@seznam.cz