Moloss club CZ

MOLOSS CLUB CZ

  Litenčice 59
76813 Litenčice
Alexandra Ohlídalová
tel. +420 573 374 903
Moloss club CZ Moloss club CZ - aktuality Moloss club CZ - Moloss v nouzi Moloss club CZ - Stanovy klubu Moloss club CZ - Akce klubu mob.+420 608066567
e-mail:
moloss@volny.cz


   
Tosa je původem japonský válečný pes. Ve své zemi patří k legendám. Chov v Evropě není příliš rozšířen a trpí velkým nedostatkem svěží krve. Někteří chovatelé se pokoušejí dosáhnout zlepšení dovozem zvířat především z USA.
   
Štěňata s barvou srsti :  černá s pálením /Black and tan/ dostávají do PP razítko NESTANDARDNÍ JEDINEC
   
Standard FCI č. 260 / 09.12.1997 / D

PŘEKLAD: Dr.J.-M.Paschoud a paní R.Binder  

ZEMĚ PŮVODU: Japonsko  
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO STANDARDU: 09.12.1997  
POUŽITÍ: Dřívější válečný  pes, dnes pes hlídací  
KLASIFIKACE FCI: Skupina 2 Pinčové a knírači, molossové a švýcarští salašničtí psi. Sekce 2.1      Molossové, dogovití psi
Bez zkoušky z výkonu  

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED:
Psí zápasy jsou v Japonsku prastarou tradicí, jež sahá až do čtrnáctého století. Podle ústního podání vznikla tos
a křížením psů Shikoku-Ken se západními plemeny. Plemeno nese název kraje, ve  kterém se původně chovalo a často se mu říká také „Japonský mastif“. Západní plemena, která se podílela na vzniku plemene jsou buldoci (1872), mastifové (1874), němečtí ohaři (1876) a německé dogy (1924); všechna tato plemena byla použita ke zlepšení kvalit plemene v celé řadě postupných křížení. Podle různých tvrzení se používali také svatobernardští psi a bulteriéři, ale rok jejich použití je neznámý. U tosy jsou pevně zakotveny typické povahové vlastnosti molossů, jako je odolnost, houževnatost a bojový instinkt, a ty jsou výsledkem vlivu vkřížení uvedených plemen.

CELKOVÝ VZHLED:
Velký pes robustní stavby a důstojného chování. Pes má zavěšené uši, kvadratickou tlamu a visící u kořene silný ocas.  

POVAHA A CHARAKTER:
Charakteristická je trpělivost, důstojnost, neohroženost a odvaha.  

HLAVA:
Mozkovna:
Lebka: široká
Stop: poměrně výrazný
Obličejová část hlavy:

Nosní houba: široká a černá
Tlama: přiměřeně dlouhá. Hřbet nosu rovný.
Čelisti: silná horní i dolní čelist.
Zuby: silný nůžkový skus.
Oči: poměrně malé, tmavě hnědé, výraz důstojný
Uši: poměrně malé a tenké, nasazené vysoko po stranách hlavy. Visí a těsně přiléhají k líci.  

KRK:
Svalnatý krk s volnou kůží na hrdle.  

TRUP:
Kohoutek: vysoký
Hřbet: rovný a vodorovně probíhající
Bedra: široká a svalnatá
Záď: v horní části lehce zaoblená
Hruď: široká a hluboká, přiměřené klenutí žeber
Břicho: dobře vtažené  

OCAS:
Ocas je v nasazení silný, směrem ke špičce se pozvolna zužuje. Visí-li ocas, dosahuje až k hleznu.  

KONČETINY:
Hrudní končetiny
Lopatky:
uloženy přiměřeně šikmo.
Předloktí: rovné, přiměřené délky a silné.
Přední nadprstí: silné, lehce skloněné  
Pánevní končetiny
Velmi dobře osvalené. Koleno a hlezno přiměřeně úhlené, silné.  
TLAPY: prsty pevné a dobře uzavřené. Polštářky jsou silné a pružné. Drápy tvrdé, přednost se dává tmavé barvě.  

POHYB:
Snergický a vydatný.  

OSRSTĚNÍ:
Vlastnosti srsti: srst krátká, tvrdá a hustá  

BARVA:
Červená, všechny odstíny žluté, meruňková, černá,
žíhaná. Samostatné bílé znaky na hrudi a tlapách jsou přípustné.  

VELIKOST:
Kohoutková výška u psů : alespoň 60 cm; u fen : alespoň 55 cm  

VADY:
Každá odchylka od výše uvedených bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru se stupněm odchylky.  
Tenké kosti
Špičatá tlama
Lehký předkus nebo podkus

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:
Výrazný předkus nebo podkus
Bojácnost

Pozn: Psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata zcela spuštěná v šourku.