Moloss club CZ

MOLOSS CLUB CZ

  Litenčice 59
76813 Litenčice
Alexandra Ohlídalová
tel. +420 608066567
Moloss club CZ Moloss club CZ - aktuality Moloss club CZ - Moloss v nouzi Moloss club CZ - Stanovy klubu Moloss club CZ - Akce klubu e-mail: moloss@volny.cz


Přihláška do klubu

Moloss Club CZ je řádným členem ČMKU, jež naši zemi zastřešuje vůči FCI. Jako jediný klub ze zemí bývalého východního bloku získal členství v mezinárodním prestižním klubu ATIMaNa a jsme v kontaktu s kluby, zastupujícími molosská plemena v evropských i mimoevropských zemích. Pro své členy (a nejen pro ně) pořádá Moloss Club CZ dvě výstavy se zadáváním titulu CAC, posuzované podle možností specializovanými rozhodčími ze zemí původu jednotlivých plemen. Členové klubu mají při přihlášení na výstavu samozřejmě slevu. Klub samozřejmě umožňuje bonitovat a registrovat do chovu jedince plemen, která zastupuje. Za všechny úkony, související s chovem, hradí členové oproti nečlenům maximálně 50% částku. 

Zpravodaje, jež obsahují aktuální informace z chovu a výstav a články týkající se molossů obecně, vydáváme třikrát ročně a pro členy jsou zahrnuty v ročním poplatku. Zpravodaje jsou určeny jen členům klubu a jsou jinak neprodejné. Klub je vzhledem k velké administrativní zátěži neposílá ani na dobírku. V roce 2013 to je již dvacátý druhý ročník zpravodaje Moloss Special.

Máte-li hlubší zájem o molosská plemena, dovoluji si Vám navrhnout zvážit možnost vstupu do našeho klubu.  Zápisné do klubu je jednorázové a činí 300,- Kč (platí se jen při vstupu do klubu a neplatí se v případě přestupu z jiného Klubu, v dalších letech ho členové již neplatí); roční poplatek činí 600,- Kč a zahrnuje 3 zpravodaje klubu, poplatky zastřešující organizaci za členství a členský příspěvek klubu a platí v daném kalendářním roce.
Vážení přátelé, rozhodnete-li se pro vstup, do našeho klubu, vyplňte laskavě přihlášku a zašlete ji na výše uvedenou adresu, popřípadě na mail Klubu. Vaše členství vznikne po úhradě zápisného a členského poplatku (900,- Kč) a po souhlasu výboru klubu.  Stanete-li se členem, máte možnost (do vyprodání zásob) objednat si na dobírku také kompletní ročníky zpravodajů Moloss Special z minulých let.

Těšíme se na eventuální další spolupráci s Vámi.   

za MC CZ  Alexandra Ohlídalová

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE

Číslo účtu : 275836253/0300, variabilní symbol : telefonní číslo
do poznámek : jméno a příjmení

Možnost platby i  poštovní poukázkou typu A, popř. C, přímo na adresu Klubu.

vzor složenky