Moloss club CZ

MOLOSS CLUB CZ

  Litenčice 59
76813 Litenčice
Alexandra Ohlídalová
tel. +420 573 374 903
Moloss club CZ Moloss club CZ - aktuality Moloss club CZ - Moloss v nouzi Moloss club CZ - Stanovy klubu Moloss club CZ - Akce klubu mob.+420 608066567
e-mail:
moloss@volny.cz


   
Anatolský pastevecký pes pochází z Turecka, kde se chová jako pracovní plemeno k ochraně stád a majetku. Do České republiky byla první fena dovezena v roce 1998.
   
FCI - Standard č. 331 / 12. 12. 2016  

Překlad: Ing. Hana Petrusová      

ANATOLSKÝ PASTEVECKÝ PES   (Coban Köpegi)

ZEMĚ PŮVODU: Turecko  
PATRONACE:  FCI  

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO STANDARDU:  31. 10. 2016  

POUŽITÍ: Pastevecké plemeno pro strážení ovcí. Aktivní plemeno původně užívané ke hlídání ovcí;  tvrdě pracující; schopné snášet extrémní horka a zimu.    

KLASIFIKACE FCI:    skupina 2  Pinčové a knírači, molossové a švýcarští salašničtí psi.   sekce 2   Molosové horského typu.   Bez zkoušky z výkonu.  

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Anatolský pastevecký pes je strážní plemeno starobylého původu, pravděpodobně pocházející z velkých loveckých psů existujících v Mezopotámii. Během času se toto plemeno přizpůsobilo svým životním podmínkám. Z nich ho nejvíce formovalo klima - horká a velmi suchá léta a velice studené zimy; způsob života obyvatelstva - napůl nebo zcela kočovný; a práce vyhrazená těmto psům. Toto plemeno chrání stáda, která překonávají na planinách centrální Anatolie velké vzdálenosti. Bez ohledu na rozmary počasí žijí tito psi pod širým nebem.

CELKOVÝ DOJEM: Velký, vzpřímený, vysoký, mohutně stavěný ochránce stád se širokou silnou hlavou a hustou patrovou srstí. Musí být velkého formátu, odolný. Schopný velké rychlosti.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Tlama je poněkud kratší, než mozkovna.  

POVAHA/TEMPERAMENT: Vyrovnaná a odvážná, bez agresivity, přirozeně nezávislá, velmi inteligentní a učenlivá. Hrdá a důvěřivá. Ke svému majiteli je pes příchylný a věrný, ale jakmile pracuje, je nedůvěřivý k cizím osobám.

HLAVA:      

MOZKOVNA:  
Lebka:  Velká, ale proporční k tělu, široká mezi ušima, lehce klenutá. Dospělí psi mají hlavu širší než feny.  
Stop: Mírný.      

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: Černá, u hnědě zbarvených jedinců hnědá (játrová).  
Tlama: Při pohledu shora téměř pravoúhlá, z profilu tupá, ke konci se velmi mírně zužuje.
Pysky: Jen mírně visící, černě lemované. Dolní okraj horního pysku by neměl přesahovat pod dolní profil spodní čelisti. Koutky tlamy těsné.  
Čelisti/Zuby:  Zuby silné s perfektním nůžkovým skusem, tzn., že horní řezáky pevně překrývají dolní řezáky a jsou v čelistech rovně posazené. Úplný chrup.  
Oči: V poměru k velikosti hlavy spíše malé, dále od sebe uložené, spojivky nejsou vidět. Barva zlatá až hnědá podle zbarvení srsti. Okraje očních víček černé, kromě u hnědých jedinců.  
Uši: Středně velké, trojúhelníkové, na konci zaoblené, svěšené s předním okrajem přiloženým k lícím. Při vzrušení výše nesené.

KRK: Mírně klenutý, silný, svalnatý, přiměřeně dlouhý, spíše silnější. Menší lalok.    

TRUP: Silný, svalnatý, nikdy ne z boku plochý.  
Horní linie: Vodorovná, bedra mírně klenutá.  
Hřbet: V poměru k délce končetin spíše krátký.
Bedra: Mírně klenutá.
Hrudník: Dosahuje k loktům, žebra dobře klenutá, hrudní koš dostatečně dlouhý.  
Spodní linie a břicho:  Břicho dobře vtažené.  

OCAS: Dlouhý, dosahuje ke hleznům, poměrně vysoko nasazený. V klidu svěšený, na konci lehce zatočený; při vzrušení především u psů nesený vysoko a stočený přes hřbet.  

KONČETINY:  
HRUDNÍ KONČETINY:  
Celkový dojem: Široce postavené, dobré délky, rovné, se silnými kostmi.
Lopatky: Dobře osvalené, šikmé.
Lokty: Přiléhají k tělu, dobře pohyblivé.
Nadprstí: Silná, při pohledu zboku mírně šikmá.
Přední tlapky: Silné s pevnými polštářky a dobře klenutými prsty. Drápy krátké.  
PÁNEVNÍ KONČETINY:  
Celkový dojem: Silné, ne přehnaně osvalené. Při pohledu zezadu kolmé.  
Stehna: Dlouhá.  
Kolena: Dobře pohyblivá.
Zadní tlapky: Silné s pevnými polštářky a dobře klenutými prsty. Drápy krátké.  

CHODY/POHYB: Při pohybu velmi nápadné držení hřbetu, krku a hlavy v jedné vodorovné linii. Pohyb plochý, plynulý, dlouhý, plíživý, dynamický. Při pomalém pohybu je přípustný mimochod.       

OSRSTĚNÍ:  
Srst: Krátká nebo polodlouhá, hustá s bohatou podsadou. Podle různých klimatických podmínek jsou možné i velké rozdíly v délce srsti. Na krku, plecích a stehnech je srst delší a hustší. V zimě bývá srst delší.  
Barva: Všechny barvy jsou přípustné.

VÝŠKA / HMOTNOST:  
Výška v kohoutku:     Psi 74 - 81 cm, feny 71 - 79 cm.
Hmotnost:   Dospělí psi 50 - 65 kg, dospělé feny 40 - 55 kg.  

VADY:   Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků by měla být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, by měla být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa.  

VÁŽNÉ VADY:
·         Krátkonohost, těžkopádnost a pomalost, přílišná mohutnost, příliš lehká stavba.
·         Plochá lebka.
·         Vysoká akce hrudních končetin. Taneční chod. Toporný chod.
·         Příliš dlouhá a visící srst.    

VYLUČUJÍCÍ VADY:
·         Agresivita nebo přehnaná bázlivost.
·         Každý jedinec jasně vykazující fyzické nebo psychické abnormality musí být diskvalifikován.
·         Předkus nebo podkus.
·         Příliš krátká tlama (třetina celkové délky hlavy).
·         Srst příliš krátká a hladká, chybějící podsada.

Pozn.:
·         Psi (samci) musejí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata plně sestouplá v šourku.
·         Pouze funkčně a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno mohou být použiti k chovu.