Moloss club CZ

MOLOSS CLUB CZ

hlavní sponzor:
Brasa - Premium Pet Food
Litenčice 59
76813 Litenčice
Alexandra Ohlídalová
tel. +420 573 374 903
Moloss club CZ Moloss club CZ - aktuality Moloss club CZ - Moloss v nouzi Moloss club CZ - Stanovy klubu Moloss club CZ - Akce klubu mob.+420 608066567
e-mail:
moloss@volny.cz


Datum vrhu  Počet P/F      Chovatelská stanice Kontakt na chovatele
17.06.2013 -/2 Silky Sleeper Josef Pacovský, Lhota pod Radčem, tel. : 603 463 600
    Mastif Hill CASPER HAPPY BRONCO x ASHLEY Silky Sleeper
26.09.2017 6/8 Big-Boss Bohemia Alena Zemanová, Komárov tel. : 602 775 703
    BRUNO Dolce Vita Bohemia x ALEXIS Big-Boss Bohemia  
21.09.2019 1/5 Pod Slováckým nebem Martin Daněk, Čeložnice tel. : 724 593 950
    BRUNO Dolce Vita Bohemia x DIXI Dolce Vita Bohemia