Moloss club CZ

MOLOSS CLUB CZ

  Litenčice 59
76813 Litenčice
Alexandra Ohlídalová
tel. +420 573 374 903
Moloss club CZ Moloss club CZ - aktuality Moloss club CZ - Moloss v nouzi Moloss club CZ - Stanovy klubu Moloss club CZ - Akce klubu mob.+420 608066567
e-mail:
moloss@volny.cz


Datum vrhu  Počet P/F      Chovatelská stanice Kontakt na chovatele
04.03.2013 -/1 Anteia Dog Drahomíra Černá, Hradecko tel. : 723 957 804
    FRED Seporionato x GINA Anteia Dog
03.03.2013 2/3 Glover Dagmar Jetelová, Sázava, tel : 776 621 383
    PRIZMO Grande Stella x SONJA Glover
27.03.2013 3/1 Mastino della Scala Jolana Tauwinklová, Pavlovice , tel. : 736 484 421
    PRIZMO Grande Stella x ORHANA Glover
21.03.2014 4/7 Homoloss Bohemia Ladislav Homola, Miličín, tel. : 777 64 43 27
    ERL Lví tlapa x ZAIRA Brilliant Slovak-Fleš
10.10.2014 4/3 Anteia Dog Drahomíra Černá, Hradecko tel. : 723 957 804
    ERL Lví tlapa x AINA Anteia Dog
21.03.2016 2/5 Glover Dagmar Jetelová, Sázava, tel : 776 621 383
    ALAN od Janiho x VIVIEN Glover 
14.09.2016 5/4 od Zelené budky Jana Vráblíková, Šternberk tel. : 606 520 517
    MISTER Mastino della Scalla x ATHÉNA Homoloss Bohemia 
02.12.2018 -/1 Strážce klidu Ing. Rostislav Zelenský, Kozojedy tel. : 602
170 170
    DOMENIKO Santa Hause Feldman x BERTA A Castote et Polluce 
25.12.2018 1/1 Glover Dagmar Jetelová, Sázava, tel : 776 621 383
    DOMENIKO Santa House Feldman x VIVIEN Glover 
23.07.2021 3/3 Lermont Rostislav Zelenský, Kozojedy tel. : 602 170 170
    EDMOND Lampo di Speranza-Onmi  x  AFRODITE Strážce klidu